G-465379

20-04-2005 Dagblad Tubantia

20-04-2005: Dagblad Tubantia:
Eensgezindheid houdt Overdinkels dialect in ere  - zeventig jaar amateurtoneel 

Met vier opvoeringen in de komende weekein­den van de klucht 'De
nachtoel van Wee­ring', een burenruzie om een 's nachts maar door kraaiende haan, viert de christelijke to­neelvereniging Eensgezindheid haar zeventig­jarige bestaan
 
OVERDINKEL - Eensgezindheid is een vereniging, die als een van de weinige toneelclubs in de regio over een eigen accommodatie beschikt. Gebouw de Hervormde Vereniging aan de Hoofdstraat, dat zij broederlijk deelt met de Overdinkelse muziekvereniging Crescendo, komt steeds in het voor en najaar met een stuk op de planken. 
 
In het eerste decennium na de oprichting in 1935 was dat vaak een zogenaamd drama, een stuk met niet zelden heftige emoties. Dan was een
titel als 'Een brief aan de lieve God' (1937), 'Als je nog een moeder hebt' (1943 en 1944) of 'Wilde rozen' (1942, 1944 en nog eens in 1950) de vlag, die de lading moest dekken. Al gauw werden het echter blijspelen en kluchten.
 
De artistieke aspiraties van Eensgezindheid zijn bescheiden. Het enthousiaste groepje van zo'n dertig leden wil twee keer per jaar voor de vaste aan­hang in het dorp een kluchtig spel, uitgevoerd in dat typische dialect van Overdinkel, ten tonele voeren. Met woorden als koppie, schoteltie en appeltie. Voor de bezoekers valt daarbij veel te lachen en de acteurs beleven er veel plezier aan in de voorbereidingstijd. 
 
Sommige van de spelers zijn al jaren lid, zoals de nestor van de club Rikus Doosje (sinds 1942), Wiesje Kuipers, Henk Maat, Hala Bryk en Margje Wiggers. Laatstgenoemde is in het dorp geboren en getogen en werd als Margje Holtslag in 1956 als 15-jarige lid van de toneelvereniging. Toen ze 
in 1966 met Piet Wiggers trouwde, bleef ze doorspelen en tot op de dag van van­daag is dat zo gebleven. Dochter Brigitte is van de partij en de klein-kinderen staan te trappelen ook op de planken in het verenigingsgebouw te mogen staan. Margje Wiggers is nu secretaris van de vereniging die door Hala Bryk als voorzitter wordt geleid. In huize Wiggers aan de Kerkhofweg 147 draait alles om het toneel, vooral sinds Margje zeventien jaar geleden de kaartverkoop ter hand nam. Eigenlijk is Eensgezindheid een speciale vereniging die graag haar eigen boontjes dopt. In al die 70 jaar heeft ze nooit hulp van buiten ingeroepen, ook niet als het om de regie van een stuk ging. Ze hebben het altijd onderling geregeld en de spelers leerden van elkaar. Er is een leesgroep die het te spelen stuk bij meerderheid van stemmen selecteert, waarna de rollencommissie bepaalt wie welke rol speelt. Er zijn ruim twintig spelende leden, die bij toerbeurt een rol krijgen toegewezen. De uitvoeringen beginnen vrijdagavond. Na deze premiere zijn er voorstellingen op zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 april. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar onder telefoonnummer
053 -5383708

 

Share our website