G-465379

16-05-1994 De nieuwe Dinkellander

16-05-1994: De nieuwe Dinkellander:

Toneelclub Eensgezindheid zet jubilarissen in zonnetje

OVERDINKEL - Tijdens de jaarlijkse feestavond van de toneelvereniging Eensgezindheid in restaurant Aarnink werden door voorzitter P. Pereboom de jubilarissen mevrouw W. Kuiper-Pereboom (40 jaar lid), mevrouw M. Lansink-Draatjer en de heer H. Doosje in het zonnetje gezet. Laatsgenoemde twee zijn al een halve eeuw lid van de Overdinkelse toneelclub en dragen nog altijd actief hun steentje bij tijdens de uitvoeringen. Doosje heeft daarnaast jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur, waarin hij onder meer de voorzittershamer hanteerde. Als dank voor hun jarenlange inzet ontvingen zij een cadeau en een oorkonde. Voor de partners waren er bloemen.
Eigenlijk was er nog een tweetal jubilaris meer. De beer J. Knobbe maakt al vijftig jaar deel uit van Eensgezindheid, maar kon op de feestavond niet in het zonnetje worden gezet doordat hij op dit moment in het ziekenhuisverblijft. Zo gauw zijn gezondheid het toelaat zal hij thuis worden gehuldigd. Ook mevrouw De Wit-Wevers, ook 40 jaar, was door omstandigheden niet aanwezig. Ook zij zal een cadeau ontvangen.
Daarnaast werd er nog aandacht besteed aan de Koninklijke onderscheiding, die mevrouw Kuiper op 29 april mocht ontvangen voor haar verdiensten bij Eensgezindheid. Van de veertig jaar maakt zij al 34 jaar deel uit van het bestuur, waarvan zij 27 jaar zitting heeft in het dagelijks bestuur. De Overdinkelse toneelvereniging waardeerde dat in de vorm van een plantenbak.
Share our website