G-465379

08-11-2011 Dagblad Tubantia8-11-2011:  Dagblad, de twentsche courant Tubantia 


foto is van eerder gespeeld stuk  (opm. website-beheerder)

 Zorgeloos toneel bij Eensgezindheid 
 
Toneel
"Van de ene zorg in de andere zorg"
  • Toneelgroep Eensgezindheid
  • Vrijdagavond
  • Hervormd Verenigingsgebouw
  • Regie: Sietse Smit en Rikus Doosje. 
 door Marinus Heino
Een avondje toneel bij Eensgezindheid is een avondje zorgeloos genieten.  Door de jaren heen weet het gezelschap het hondstrouwe publiek te boeien    met een klucht of een blijspel. Een ander genre wordt niet gewaardeerd, het  publiek wil een avondje lachen. Het blijspel Van de ene zorg in de andere  zorg  voldoet aan dat beoogde doel in hoge mate. Bij de première op    vrijdagavond in een tot de laatste plaats bezet Hervormd Verenigings gebouw    werd dat al snel duidelijk. Toen het doek zich voor de laatste keer sloot, was  een klaterend applaus een terechte beloning voor de spelers en de regiseurs
 Sietse Smit en Rikus Doosje. Na de eerste twee voorstellingen staan nog drie  voorstellingen op het programma, maar voor een toegangs kaartje hoeft een    belangstellende niet meer te bellen. "We zijn totaal uitverkocht", glundert  Margje Wiggers als ze na afloop van de voorstelling samen met medespelers  en de hele crew van de  toneelvereniging en een groot deel van de vaste  aanhang aanschuift voor het nuttigen van de traditionele gehaktbal. Traditie is  bij de christelijke toneelvereniging een groot goed. Als de toegangsdeuren van  de toneelzaal ruim voor aanvang opengaan, volgt eerst een run naar de koffie  aan de bar. Langzaam loopt de zaal vol. Hoewel alle stoelen genummerd zijn  en iedereen z'n plek moeiteloos weet te vinden, volgt toch een vriendelijke  begeleiding en aanwijzing naar de plaatsen. Voorzichtig wordt dan al een  nieuwsgierige blik geworpen naar de vele prijzen die vóór het toneel op lange  tafels zijn uitgestald. Straks in de pauze volgt de verloting. Voor de vereniging  is dat een must , want de toegangsprijs van 2,50 euro is bij lange na niet  voldoende om de kosten te dekken. Het publiek weet dat en naar draagkracht  wordt een voorraad lootjes ingeslagen. Ruim voldoende om het  denkbeeldige  bordje "uitverkocht" op te hangen. Na een korte begroeting door  voorzitter en  souffleur Hala  Bryk gaat het doek op en krijgt het publiek zicht  op de kamer  van een verwaarloosde boerderij die door de gezusters Hanna en  Klazina  Kwekkeboom samen met broer Gerrit wordt gerund. Financieel  hebben ze  het duidelijk niet breed. Het geroutineerde trio Margret Roelink,  Margje  Wiggers en Henk Maat voelt zich in de hun toebedeelde rollen als een  vis in  het water. Alsof het geen toneelspel is worden de karakters neergezet.  Het    duo Joop en Sonja de Belder dat op bezoek komt in de uitgesproken  veronderstelling dat ze een zorgboerderij bezoeken, hebben in het eerste  bedrijf nog duidelijk moeite zich aan het geroutineerde spel aan te passen. In  het tweede bedrijf waarin het duo Sander Werger en Paulina Kuiper zelf  excelleert, gaat het beter. Vooral Paulina Kuiper in haar rol als Sonja de  Belder groeit naarmate het stuk vordert. Na afloop krijgt zij de complimenten,  want het is sinds 1986 dat ze weer eens op het toneel staat. Het verhaal  ontwikkelt zich in duidelijke lijnen, al moet het publiek wel bij de les blijven om  in het derde bedrijf de bedoelingen van het bezoekersduo Joop en Sonja de  Belder te doorgronden. Is het nu een zorgboerderij of een seksboerderij is  even de vraag. Er wordt vlot gespeeld in mooie dialogen in goed verstaanbaar  dialect. Van enige platvloersheid of een onvertogen woord waarmee kluchten  nogal eens doorspekt zijn, is geen sprake. Daarvoor verdient Eensgezindheid  een groot compliment.

 
Share our website