G-465379

05-11-1989 De twentse Courant

5-11-1989: De Twentse Courant:

Eensgezindheid met te simpel tussendoortje

OVERDINKEL - Zaal: Hervormd Verenigingsgebouw. Toneel-voorstelling: 'Vrouw Holle en de zoutmixer', blijspel van Theo Akkermans. Toneelvereniging: Chr.Toneelver. 'Eensgezindheid'. Regie: Bert Schipper.

De toneelgroep Eensgezindheid heeft niet de pretentie meer te willen zijn dan ze is: een amateurtoneelgroep die er plezier in heeft om enkele maanden te trainen en dan met evenveel plezier haar vaste aanhang een toneelavond te bieden die misschien niet volmaakt is,
 maar precies voldoet aan de wensen van de vaste fanclub. Een gezellig avondje uit in de sfeervolle ambiance van het Hervormd gebouw.

Zo heb ik jaren achtereen deze Overdinkelse groep kunnen bekijken en me wel eens wat laatdunkend uitgelaten over het overgrote aandeel dat de verloting in deze gezellige avond had. Daar is inmiddels wat op gevonden en het toneel is weer hoofdzaak geworden. Voor Eensgezindheid is nu een lustrumjaar aangebroken. Het 55­jarig bestaan wordt volgend jaar uitbundig gevierd met de vrolijke revue 'Vekaansiekriebels'. Een revue die aan de bezoekers als jubileumgeschenk zonder toegangsprijs wordt aangeboden. Een en ander speelt zich of in de periode van 20 tot 28 april.

De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen, maar eerst hebben we nog te maken met de najaarsuitvoering. Gekozen was ditmaal voor een kluchtige komedie waarover ik minder enthousiast kan zijn.

Inhakend op een actuele ontwikkeling als playback- en Soundmix­shows heeft toneelschrijver Theo Akkermans een verhaaltje gemaakt, waarin de goedkope lol er te dik op ligt. Een bijzonder schraal gegeven waarin de grappen niet gevonden, maar: bedacht zijn. Een praatverhaal met weinig verrassing en vrijwel geen actie.

De eerste twee bedrijven waren voornamelijk gevuld met een inleiding waaraan door de regie te weinig was toegevoegd om het toneelbeeld wat levendiger te maken. Jammer, want de spelersgroep kan beslist meer dan wat hier werd getoond.
In technisch opzicht liet deze uitvoering weinig te wensen over. De belichting en de toneelinrichting waren goed aangepast aan de sfeer van het verhaal, terwijl de grime na enkele premièrecorrecties uitstekend was.
Het gebrek aan actiemomenten maakte het ook voor de spelers moeilijk er een aantrekkelijke voorstelling van te maken. Een typisch ,'tussendoortje'!

PAUL DE JONG
Share our website