G-465379

04-05-1984 De Twentse Courant

4-5-1984: De Twentsche Courant:

Eensgezindheid huldigt 5 leden

OVERDINKEL - De christelijke toneelvereniging "Eensgezindheid", 
die in 1985 haar vijftigjarig bestaan herdenkt, hield zaterdagavond in het Hervormd Verenigingsgebouw haar jaarfeest. Tijdens de gezellige bijeenkomst werden vijf leden gehuldigd, te weten mevrouw M. Lansink- Draadjer en de heren R. Doosje, J. Knobbe en H. Klaver, die alle vier veertig jaar lid zijn en de heer P. de Wit, die een kwart eeuw lid is. Laatstgenoemde was niet aanwezig.
De jubilarissen werden toegesproken en gefeteerd door voorzitter P. Peereboom, die hun een tinnen wandbord met inscriptie offreerde. De heer De Wit ontvangt een tinnen asbak, eveneens met inscriptie. De heer Peereboom wierp voorts een terugblik op het voorbije seizoen, dat succesvol is geweest. In het kort ging hij tenslotte in op de jubileum-
viering in 1985.

Op de foto zittend v.l.n.r.: de jubilarissen J. Knobbe en M. lansink,
 A. Doosje en H. Klaver. Achter: de echtgenotes van de jubilarissen 
en een bestuurslid
 
Share our website